instalacje odsiarcznia spalin - Pharmacon Consulting | aparatura emaliowana wirówki reaktory mieszalniki filtry granulatory mieszadła kompaktory
188
page-template-default,page,page-id-188,page-child,parent-pageid-15514,bridge-core-1.0.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

instalacje odsiarcznia spalin

Instalacje odsiarcznia spalin

pharmacon pdfPobierz w pliku pdf

Heinkel – Bolz – Niemcy

Wirówki filtracyjne, dekantery, suszarnie, mieszalniki, reaktory:

 • poziome wirówki filtracyjne samowyładowcze
 • pionowe wirówki filtracyjne z górnym rozładunkiem
 • pionowe wirówki filtracyjne samowyładowcze
 • poziome wirówki inwersyjne – z odwracaną tkaniną filtracyjną i możliwością pracy pod ciśnieniem gazu, pary, rozpuszczalnika do 6 bar – przemywanie i suszenie osadu, ekstrakcja
 • pionowe wirówki pulsacyjne
 • suszarnie-mieszalniki pionowe stożkowe z planetarnym mieszadłem ślimakowym – produkcyjne i laboratoryjno-półtechniczne
 • filtro-suszarki z poziomą przegrodą filtracyjną i mieszadłem PF
 • suszarnie-reaktory poziome łopatkowe próżniowo-ciśnieniowe Thermomix
 • zawory spustowe kulowe z kruszeniem osadu
 • próbniki-zawory poboru próbek

Desmet Ballestra Group – Belgia, Włochy, Wielka Brytania

Instalacje produkcji oleochemikaliów, środków powierzchniowo czynnych, detergentów

 • oleochemikaliów kwasów tłuszczowych, gliceryny, alkoholi tłuszczowych (tłoczenie, ekstrakcja, destylacja, rafinacja, neutralizacja, bielenie, odwanianie, estryfikacja, uwodornianie, frakcjonowanie)
 • środków powierzchniowo czynnych – anionowych, nie anionowych, suchych, specjalnych (siarczanowanie, neutralizacja, suszenie, etoksylacja)
 • detergentów recepturowych niskiej, średniej, wysokiej gęstości – proszków, past, cieczy (technologia rozpyłowa, nie rozpyłowa)

Ekato – Niemcy

Mieszadła produktów ciekłych i półpłynnych górne, boczne, dolne impelery, disolwery, kotwiczne, inne z kompletnym układem napędowym i uszczelnieniem mechanicznym, odporne na działanie wysokich temperatur, ciśnienia/próżni, wartości pH
KMPT – Niemcy
Wirówki, filtry i suszarnie

 • wirówki poziome nożowe, szarżowe HZ
 • wirówki filtracyjne pionowe szarżowe VZ
 • wirówki poziome pulsacyjne ciągłe SZ
 • filtry bębnowe próżniowe i ciśnieniowe ciągłe
 • filtry dyskowe próżniowe ciągłe
 • suszarnie próżniowe stożkowe z planetarnym mieszadłem ślimakowym atmosferyczne, ciśnieniowe, próżniowe
 • suszarnie próżniowe stożkowe z pionowym mieszadłem wstęgowym
 • mieszalniki szarżowe stożkowe z planetarnym mieszadłem ślimakowym
 • zintegrowane ciągi procesowe złożone z wirówek, filtrów i suszarni

BHS – Niemcy

Filtry rozdziału fazy ciekłej i stałej, filtrosuszarki:

 • próżniowe filtro-suszarki taśmowe ciągłe z przemywaniem, suszeniem i prasowaniem osadu
 • ciśnieniowe filtry obrotowe ciągłe z przemywaniem osadu, konstrukcja hermetyczna dla substancji toksycznych lub sterylnych, filtracja w atmosferze gazu obojętnego
 • ciśnieniowe filtry płytowe szarżowe z możliwością klarowania zawiesin o niewielkiej zawartości substancji stałych, stosowania pomocy filtracyjnych, przemywania, parowania, przedmuchu osadu, oscylacyjny system wyładunku osadu
 • filtry świecowe szarżowe z możliwością klarowania
 • filtro-suszarki Autopress szarżowe hermetyczne dla produktów toksycznych lub sterylnych, możliwość przemywania, ekstrakcji, prasowania, przedmuchiwania i suszenia osadu, systemy CIP/SIP

Muenstermann – Niemcy

 • suszarnie pneumatyczne flash, taśmowe i ciągłe, komorowe szarżowe, kondycjonery podczerwienią i ultrafioletem, specjalistyczne instalacje suszące dostosowane do szczególnych wymogów
 • przenośniki i systemy transportu
 • instalacje odpylania i filtry pyłowe

 

Buss-SMS-Canzler – Niemcy, Szwajcaria

 Aparaty destylacji, zatężania, suszenia i reakcji:

 • wyparki cienkowarstwowe pionowe, poziome, cylindryczne, stożkowe, w przepływie zgodnym i przeciwnym, krótkodrożne dla odparowania i skraplania w niskim ciśnieniu i temperaturze
 • suszarnie poziome, pionowe, cienkowarstwowe, ze zgarniaczami
 • procesory-reaktory z mieszaniem i zagniataniem dla produktów gęstych, lepkich i zbrylających
 • odwadniacze membranowe etanolu, alkoholi, rozpuszczalników

powrót na górę

HEINKEL – Niemcy
Wirówki do instalacji odwadniania gipsu Heinkel seria V800-1600 BG

 • optymalna aplikacja dla małych do średnich przepustowości
 • wysoka dostępność
 • minimalna wilgotność resztkowa
 • maksymalne obniżenie stężenia chlorków poprzez optymalizację procesu płukania
 • alternatywnie ze stali kwasowej lub z powłoką gumową

Dzięki wieloletniej współpracy z renomowanymi zakładami działającymi w branży odsiarczania spalin Heinkel jest w stanie zapewnić sprawne i niezawodne rozwiązania dla wszelkich projektów. Na całym świecie gips z instalacji odsiarczania spalin jest odwadniany za pomocą wirówek Heinkel. Szeroki wybór zakresu wirówek z różnymi rozmiarami koszy pozwala na optymalne dostosowanie rozwiązania do zmiennych właściwości produktu oraz różnych przepustowości.

EKATO RMT – Niemcy

Mieszadła w instalacjach odsiarczania spalin IOS – górne i boczne, mieszadła główne absorberów oraz mieszadła pomocnicze kompletne z systemami napędowymi, uszczelnienia mechanicznego – wysoka efektywność mieszania i napowietrzania, trwałość dzięki specjalnej geometrii i materiałom konstrukcyjnym.

MUENSTERMANN – Niemcy

Instalacje odpylania i filtracji pyłów w produkcji cementu, wapna, chłodzenia klinkieru.

Buss-SMS-Canzler – Niemcy, Szwajcaria

 Aparaty destylacji, zatężania, suszenia i reakcji:

 • wyparki cienkowarstwowe pionowe, poziome, cylindryczne, stożkowe, w przepływie zgodnym i przeciwnym, krótkodrożne dla odparowania i skraplania w niskim ciśnieniu i temperaturze
 • suszarnie poziome, pionowe, cienkowarstwowe, ze zgarniaczami
 • procesory-reaktory z mieszaniem i zagniataniem dla produktów gęstych, lepkich i zbrylających
 • odwadniacze membranowe etanolu, alkoholi, rozpuszczalników

powrót na górę