chemia, petrochemia - Pharmacon Consulting | aparatura emaliowana wirówki reaktory mieszalniki filtry granulatory mieszadła kompaktory
15515
page-template-default,page,page-id-15515,page-child,parent-pageid-15514,bridge-core-1.0.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

chemia, petrochemia

Chemia, Petrochemia

Desmet Ballestra Group – Belgia, Włochy, Wielka Brytania

Instalacje produkcji oleochemikaliów, środków powierzchniowo czynnych, detergentów

 • oleochemikaliów – kwasów tłuszczowych, gliceryny, alkoholi tłuszczowych (tłoczenie, ekstrakcja, destylacja, rafinacja, neutralizacja, bielenie, odwanianie, estryfikacja, uwodornianie, frakcjonowanie)
 • środków powierzchniowo czynnych – anionowych, nie anionowych, suchych, specjalnych (siarczanowanie, neutralizacja, suszenie, etoksylacja)
 • detergentów recepturowych niskiej, średniej, wysokiej gęstości – proszków, past, cieczy (technologia rozpyłowa, nie rozpyłowa)

De Dietrich – Francja

Aparaty emaliowane do agresywnych procesów chemicznych (pH, temperatura):

 • reaktory wyposażone w różne typy mieszadeł i podwójne uszczelnienia mechaniczne
 • kolumny i zestawy destylacyjne
 • filtry rozdziału cieczy i osadu
 • suszarnie
 • wymienniki ciepła emaliowane i karborundowe (węglik krzemu)
 • zawory, orurowanie i złączki
 • wyposażenie i akcesoria – uniwersalne sondy próbnikowe, pomiaru temperatury i pH oraz stanu emalii, specjalne mieszadła impelerowe o wymiennych i ustawnych łopatach GlasLock®

QVF – Niemcy

Aparaty szklane do agresywnych mediów:

 • reaktory, mieszadła
 • zbiorniki
 • filtry
 • wymienniki ciepła
 • kolumny
 • orurowanie
 • akcesoria: złączki, systemy sterowania, zawory

Kompletne instalacje (100 – 150000 kg/godz):

 • odzysku, stężania, oczyszczania kwasów mineralnych (solnego, azotowego, siarkowego)
 • odzysku i oczyszczania substancji (rozpuszczalników, mieszanin wieloskładnikowych, alkoholu, związków organicznych, soli metali, olejów eterycznych)
 • oczyszczania ścieków (usuwanie substancji rozpuszczalnych-toluen, chloroform, MDC itp., amoniaku, zanieczyszczeń wysokowrzących, wielostopniowe odparowanie wody z odzyskiem rozpuszczalnika i bez)
 • oczyszczanie gazów odlotowych (suszenie SO2 Cl2, absorpcja HCl, HBr, SO3, Cl2, Br2, SO2, tlenku etylenu, amoniaku, substancji lotnych, kondensacja rozpuszczalników)
 • reakcji z halogenami / HCl

Ekato – Niemcy

Mieszadła produktów ciekłych i półpłynnych – górne, boczne, dolne – impelery, disolwery, kotwiczne, inne – z kompletnym układem napędowym i uszczelnieniem mechanicznym, odporne na działanie wysokich temperatur, ciśnienia/próżni, wartości pH

BHS – Niemcy

Filtry rozdziału fazy ciekłej i stałej, filtrosuszarki:

 • próżniowe filtro-suszarki taśmowe ciągłe z przemywaniem, suszeniem i prasowaniem osadu
 • ciśnieniowe filtry obrotowe ciągłe z przemywaniem osadu, konstrukcja hermetyczna dla substancji toksycznych lub sterylnych, filtracja w atmosferze gazu obojętnego
 • ciśnieniowe filtry płytowe szarżowe z możliwością klarowania zawiesin o niewielkiej zawartości substancji stałych, stosowania pomocy filtracyjnych, przemywania, parowania, przedmuchu osadu, oscylacyjny system wyładunku osadu
 • filtry świecowe szarżowe z możliwością klarowania
 • filtro-suszarki Autopress szarżowe hermetyczne dla produktów toksycznych lub sterylnych, możliwość przemywania, ekstrakcji, prasowania, przedmuchiwania i suszenia osadu, systemy CIP/SIP

Muenstermann – Niemcy

 • suszarnie pneumatyczne flash, taśmowe i ciągłe, komorowe szarżowe, kondycjonery podczerwienią i ultrafioletem, specjalistyczne instalacje suszące dostosowane do szczególnych wymogów
 • przenośniki i systemy transportu
 • instalacje odpylania i filtry pyłowe

Pink – Niemcy

 • suszarnie półkowe, próżniowe i powietrzne z systemem mycia, ogrzewania i chłodzenia oraz inertyzacji, GMP
 • izolatory hermetyzujące połączenia całych zestawów procesowych reaktor-nucza-suszarnia

Pharmatech – Wlk Brytania

Beczkomieszaki i mieszalniki kontenerowe, wyposażenie dodatkowe dla produktów sypkich:

 • beczkomieszaki w systemie wymiennych binów i beczek
 • mieszalniki V, dwustożkowe
 • podnośniki kolumnowe – obrotnice
 • beczki i biny
 • leje rozładunkowe i kaptury zwiększające pojemność beczek

Powtec / Niemcy

 • Kompaktory walcowe do suchej granulacji produktów sypkich
 • Rozdrabniacze i homogenizatory (sitowe, młynowe, walcowe) do produktów sypkich, mokrych, kruchych lub elastycznych
 • Mierniki gęstości nasypowej
 • Suszarnie rozpyłowe laboratoryjne

Tecnologia Meccanica – Włochy

Młyny strumieniowe, mikronizery fluidalne z rozdrabnianem do 1 – 15 mikronów i wydajności do 350 kg/godz i większych

Buss-SMS-Canzler – Niemcy, Szwajcaria

 Aparaty destylacji, zatężania, suszenia i reakcji:

 • wyparki cienkowarstwowe pionowe, poziome, cylindryczne, stożkowe, w przepływie zgodnym i przeciwnym, krótkodrożne dla odparowania i skraplania w niskim ciśnieniu i temperaturze
 • suszarnie poziome, pionowe, cienkowarstwowe, ze zgarniaczami
 • procesory-reaktory z mieszaniem i zagniataniem dla produktów gęstych, lepkich i zbrylających
 • odwadniacze membranowe etanolu, alkoholi, rozpuszczalników

Heinkel – Bolz – Niemcy

Wirówki filtracyjne, dekantery, suszarnie, mieszalniki, reaktory:

 • poziome wirówki filtracyjne samowyładowcze
 • pionowe wirówki filtracyjne z górnym rozładunkiem
 • pionowe wirówki filtracyjne samowyładowcze
 • poziome wirówki inwersyjne – z odwracaną tkaniną filtracyjną i możliwością pracy pod ciśnieniem gazu, pary, rozpuszczalnika do 6 bar – przemywanie i suszenie osadu, ekstrakcja
 • pionowe wirówki pulsacyjne
 • suszarnie-mieszalniki pionowe stożkowe z planetarnym mieszadłem ślimakowym – produkcyjne i laboratoryjno-półtechniczne
 • filtro-suszarki z poziomą przegrodą filtracyjną i mieszadłem PF
 • suszarnie-reaktory poziome łopatkowe próżniowo-ciśnieniowe Thermomix
 • zawory spustowe kulowe z kruszeniem osadu
 • próbniki-zawory poboru próbek

 

powrót na górę